Θεσσαλονίκη, 02/ 03/ 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:

1) Απάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Δόλλη στην Π.Ο.Ε. για μαθήματα ελληνικής γλώσσας στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

2)Θέση της Π.Ο.Ε. για τη λειτουργία του Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξη του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης  Θάλασσας.

Σε απάντηση του από 19-11-2010 δελτίου τύπου της Π.Ο.Ε. που αφορά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε ομογενείς Έλληνες της πρώην Σοβιετική Ένωσης, το Υπουργείο Εξωτερικών – Γ.Γ.Α.Ε. μας απαντά με την από 1-3-2011/425 επιστολή του ότι τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται κανονικά με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημητρίου Δόλλη να πληρωθούν οι αμοιβές αναδρομικά των δασκάλων ελληνικών και να προγραμματιστούν νέα κονδύλια για τη νέα περίοδο για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Π.Ο.Ε. θα παρακολουθεί στενά το όλο ζήτημα σε συνάρτηση με την διακηρυγμένη θέση της ότι είναι βήμα προς τη θετική κατεύθυνση η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του κέντρου μελέτης και ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού στη Μαύρη Θάλασσα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.