Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος, η Αρµένικη Επιτροπή Νεολαίας και ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης διοργανώνουν από κοινού ηµερίδα µε θέµα:

«Αρµένιοι – Πόντιοι: ∆ύο γενοκτονίες – Ένας θύτης»

στις 3 Μαΐου 2008 στις 6:30 µ.µ. στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Θα πραγµατοποιηθούν δύο στρογγυλά τραπέζια, ένα µε ακαδηµαϊκούς και ένα µε εκπροσώπους από τα κοινοβουλευτικά κόµµατα της Ελλάδας.

 

1ο στρογγυλό τραπέζι: Αρµένιοι – Πόντιοι: Η συµβίωση και η κοινή µοίρα.

Κωνσταντίνος Φωτιάδης: Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστήµιου ∆υτικής Μακεδονίας,

Χάρης Τσιρκινίδης: Στρατιωτικός ακόλουθος – Συγγραφέας,

Χοβίκ Κασαπιάν: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Αρµενίων,

Συντονιστής: Γαβριήλ Αβραµίδης: δηµοσιογράφος

2ο στρογγυλό τραπέζι: Η στρατηγική διεκδίκησης και διεθνοποίησης των δύο γενοκτονιών.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας: Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Ν∆,

Χάρης Καστανίδης: Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης,

Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,

Κυριάκος Βελόπουλος: Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ,

Συντονιστής: Παύλος Νεράντζης, δηµοσιογράφος

Για την οργανωτική επιτροπή

  • Κωτίδης Χαράλαµπος: Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας της Π.Ο.Ε.
  • Αντωνιάδου Χριστίνα: Πρόεδρος Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης
  • Σέρκο Γιετιµιάν: Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Αρµενικής Νεολαίας