Θεσσαλονίκη,  07/ 06/ 2012

                                                                                                Αρ.Πρ.:5180


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: “Δολιοφθορά στο Μνημείο Γενοκτονίας στην Άρνισσα Πέλλας.”

Κοινοποίηση:

Σύλλογο Ποντίων και Μικρασιατών Άρνισσας «Οι Αργοναύται»

Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλης

Δήμαρχο Έδεσσας

Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας

Ποντιακά σωματεία Πέλλης και ΜΜΕ

 

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει τον αποτροπιασμό της και καταδικάζει απερίφραστα την ιερόσυλη πράξη δολιοφθοράς και προσπάθειας καταστροφής του μνημείου Γενοκτονίας που ανήγειρε το μέλος της Π.Ο.Ε. Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών Άρνισσας «Οι Αργοναύται».

Το περιστατικό αυτό μάλιστα έλαβε χώρα τρεις μέρες μόλις πριν την τελετή αποκαλυπτηρίων.

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος συμπαρατάσσεται ολόψυχα στον αγώνα του σωματείου για τη διατήρηση της Εθνικής Μνήμης και καλεί την Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλης να πράξει ό,τι νομίμως εφικτό για την προσαγωγή του ενόχου ή των ενόχων αυτής της βέβηλης πράξης στο εδώλιο της δικαιοσύνης.

Επίσης καλούμε την Αντιπεριφέρεια Πέλλης και προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στο σωματείο για την αποκατάσταση του μνημείου.

Η καταστροφή μνημείων κάθε μορφής, ιδιαίτερα όσων αναπαριστούν εικόνες από Γενοκτονίες, αποτελεί μια επονείδιστη πράξη άρνησης των ιστορικών γεγονότων και σηματοδοτεί μια απροκάλυπτη άσκηση βίας ενάντια στην Ιερή Μνήμη των θυμάτων.

Για μας την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και τα 400 σωματεία μέλη της, αποκατάσταση θα υπάρξει μόνο με την σύλληψη και καταδίκη των ενόχων.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Γεώργιος Παρχαρίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας

Ο Γενικός  Γραμματέας Γεωργιάδης Γιώργος, Δημοσιογράφος