Θεσσαλονίκη, 08/ 07/ 2016

Αρ.Πρ.:7484


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: “Ειδικός λογαριασμός για τον αγώνα Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας.”

Η Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι μια διαδικασία δύσκολη και απαιτεί διαρκή αγώνα. Ωστόσο δεν είναι κάτι ανέφικτο. Εμείς οι Έλληνες Ποντιακής καταγωγής έχουμε δικαίωμα στην μνήμη και θα αγωνισθούμε ενάντια στην βαρβαρότητα ως την τελική δικαίωση.

Μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας το 1994 από το ελληνικό κοινοβούλιο, ο Οικουμενικός Ποντιακός Ελληνισμός πέραν των εκδηλώσεων μνήμης διεκδικεί δυναμικά τη Διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί η αποσιώπηση και άρνηση της γενοκτονίας συνιστά το τελικό στάδιο τέλεσης του εγκλήματος .

Από ιστορική άποψη το θέμα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των λοιπών χριστιανικών λαών τεκμηριώθηκε και επιβεβαιώθηκε ήδη από το 2007, από το αρμόδιο παγκόσμιο επιστημονικό όργανο τη Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για την μελέτη των Γενοκτονιών.

Εμείς οι απόγονοι των Γενοκτονημένων Ελλήνων του Πόντου δίνουμε συνεχείς αγώνες χωρίς περιστολές, ανταποκρινόμενοι στο χρέος μας απέναντι στους προγόνους μας μα και απέναντι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς το ζήτημα της Γενοκτονίας και του αγώνα για τη Διεθνή αναγνώριση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε εμάς τους Έλληνες Ποντίους ούτε να καταστεί ελληνική υπόθεση, αλλά αποτελεί ζήτημα ολόκληρης της ανθρωπότητας .

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα για τη διεθνοποίηση του ζητήματος της Γενοκτονίας των προγόνων μας διατηρεί λογαριασμό ειδικού σκοπού στην Εθνική Τράπεζα για την ενίσχυση του αγώνα (Αρ.Λογ. 238/296024-91).

Δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα έως την τελική δικαίωση.