Θεσσαλονίκη, 03/ 08/ 2016

Αρ.Πρ.:7498


Προς: Τα πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της Π.Ο.Ε.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Στις 6 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη το έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε., το οποίο και συνεκλήθη προκειμένου να αποφασίσουμε επί ζητημάτων τροποποίησης του ισχύοντος καταστατικού του τριτοβάθμιου οργάνου μας. Η Ομοσπονδία μας συμφώνως προς τις προθεσμίες και την διαδικασία που επιτάσσει το καταστατικό, κατόπιν προσκλήσεως του Προεδρείου της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. απέστειλε τις προτάσεις της,όπως αυτές επεξεργάστηκαν και ομοφώνως έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ.. Σημειώνω πως η Π.Ο.Ε. ήταν η μοναδική Ομοσπονδία που το έπραξε. Ακολούθως το Δ.Σ. του ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. κλήθηκε να επεξεργαστεί τις προτάσεις και να συνθέσει τις τάσσεις προκειμένου να υποβάλει στο Συνέδριο την πρόταση τροποποίησης που θα κληθούμε να επεξεργαστούμε. Καίτοι οι αδελφές Ομοσπονδίες του εξωτερικού δεν υπέβαλαν προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, ούτε κατά την οριζόμενη στο καταστατικό προθεσμία ούτε κατά την Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον μήνα Ιούλιο απέστειλαν μία επιστολή, συνυπογράφοντας την, την οποία και σας αποστέλλω με την παρούσα. Με αυτή την επιστολή ουσιαστικά απαιτούσαν να υιοθετηθεί η πρόταση τους για τροποποίηση, γνωστοποιώντας πως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα συμμετείχαν στις εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου, καλώντας ταυτόχρονα σε συνάντηση προ του Συνεδρίου, όπου με εντελώς αντιδημοκρατικό σκεπτικό, απαιτούσαν να προαποφασιστούν οι τροποποιήσεις και εσείς οι Σύνεδροι του παγκοσμίου συνεδρίου απλώς να τις επικυρώσετε, παραβλέποντας το ουσιαστικό δικαίωμα καθενός από εμάς τους Συνέδρους να καταθέσουμε προτάσεις για τα προς τροποποίηση άρθρα ακόμη και την ίδια την ημέρα του Συνεδρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα και με εμφανέστατη διάθεση να αποσοβηθεί η διαφαινόμενη κρίση και να διευρυνθεί το όργανο με την ενδεχόμενη επανεισδοχή των Ομοσπονδιών, που είχαν αποχωρήσει κατά το παρελθόν, ο πρόεδρος της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. συνεκάλεσε έκτακτη συνάντηση των προέδρων των Ομοσπονδιών, για δεύτερη φόρα την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, καθώς στην πρώτη ουδείς εμφανίσθηκε πλην της Ομοσπονδίας μας. Στην συνάντηση αυτή και με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. μετέβην διατεθειμένος να συμφωνήσω ακόμη και στο ενδεχόμενο της απομείωσης της δύναμης της Π.Ο.Ε. εντός του οργάνου της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. τόσο στα παγκόσμια συνέδρια όσο και στα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέτοντας βέβαια κόκκινες γραμμές ως ομοσπονδία στο ζήτημα του Ιδρύματος Παναγιά Σουμελά και της διάλυσης της μη έχουσας νομικής υπόστασης και θεσμικής νομιμοποίησης ΠΑΣΕΠΟΝ, η οποία και εμφανίζεται ως παγκόσμιο όργανο ποντιακής νεολαίας,με την συμμετοχή όλων στο θεσμικό όργανο της νεολαίας της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε. Παρά ταύτα στην συνάντηση αυτή οι πρόεδροι των λοιπών Ομοσπονδιών αρνήθηκαν να εισέλθουν στην ουσία του ζητήματος και να καταθέσουν προτάσεις. Αντ’ αυτού περιχαρακώθηκαν σε τακτικισμούς επί διαδικαστικών ζητημάτων ενώ ήδη είχε ξεκινήσει η συζήτηση, παρόλες τις εκκλήσεις εμού προσωπικώς όσο και του ιδίου του προέδρου της ΔΙ.ΣΥ.Π.Ε να εισέλθουν στην ουσία του ζητήματος προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μία κοινή πρόταση για την τροποποίηση του καταστατικού.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές προς όλους ότι η Ομοσπονδία μας υπηρετεί με συνέπεια τις δημοκρατικές αρχές και τον αξιακό κώδικα που υπαγορεύει η Ποντιακή μας κληρονομία και δεν δυνάμεθα να ενδώσουμε σε οιασδήποτε μορφής εκβιασμό. Παράλληλα θεωρώντας το Παγκόσμιο Συνέδριο, όπως και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας μας, το ύψιστο όργανο, όπου ελευθέρως δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και συναπόφασης στην βάση του οργανωμένου Ποντιακού χώρου, τα πρωτοβάθμια σωματεία, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ σε κανέναν να το καταστήσει μια τυπική διαδικασία επικύρωσης προειλημμένων αποφάσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους και για όσους ακόμη θα εκτεθούν στο επικείμενο παγκόσμιο συνέδριο σας ζητώ να προσέλθετε και να συμμετέχετε. Η παρουσία όλων κρίνεται επιτακτική προκειμένου να λάβετε ιδία γνώση για τις εξελίξεις και να εκφραστούν γνήσια οι θέσεις και η βούληση καθενός από εμάς τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Χρήστος-Δημήτριος Τοπαλίδης