Σ.ΠΟ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου

Αρ. Εγγράφου: 02.2022

Ημερομηνία: 21-11-2022


Παραλήπτης: Σωματεία Σ.Πο.Σ.

Θέμα: “Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου.”

Καλούνται τα σωματεία – μέλη του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου στην επαναληπτική εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας (Π.Ε.Ν.) του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 στο κτίριο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας (25ης Μαρτίου και Γουμέρας, Πτολεμαΐδα), με θέματα:

  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.
  • Συζήτηση – κατάθεση υποψηφιοτήτων.
  • Αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή  της  Περιφερειακής  Επιτροπής  Νεολαίας  του  Σ.Πο.Σ.  Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία του Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από την Π.Ο.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 3:00 μ.μ.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία κάθε σωματείο θα πρέπει να προσκομίσει:

  • Πρακτικό Δ.Σ. για τον ορισμό αντιπροσώπων στην εκλογική διαδικασία της 27ης Νοεμβρίου 2022 για την Περιφερειακή Επιτροπή Νεολαίας του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου

Ο Πρόεδρος Σαββίδης Πολύκαρπος

Ο Γενικός Γραμματέας Σαββαϊδης Παντελής