Θεσσαλονίκη, 26/ 10/ 2023

Αρ.Πρ.:11856


Προς: Όλα τα σωματεία μέλη της

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

ΕΤΗΣΙΟ TAKTIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με απόφαση του προσδιόρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής τακτικού Συνεδρίου Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) το οποίο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» (Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη),  με θέματα:

1)Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου.

2)Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

3)Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4)Οικονομικός Απολογισμός 2022 & Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2023 έως 22/11/2023.

5)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ.

6)Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 και Οικονομικού Απολογισμού από 1/1/2023 έως 22/11/2023 και απαλλαγή ή μη ευθυνών Δ.Σ .

7)Προϋπολογισμός 2024.

8)Διάφορα – Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας το Συνέδριο των Αντιπροσώπων θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα. Διευκρινίζεται ότι στο Συνέδριο αυτό που δεν έχει ως θέμα αρχαιρεσίες, τα σωματεία – μέλη σύμφωνα με το άρθρο 31 Β του καταστατικού, συμμετέχουν μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους ή δια αντιπροσώπου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου.

Παρακαλούνται οι Σύνεδροι που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου τους την ημέρα του συνεδρίου να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των σωματείων – μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί του προέδρου, απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται αντιπρόσωπος  για το Συγκεκριμένο Συνέδριο.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαρυθυμιάδης

Η Γενική Γραμματέας Αθηνά Σωτηριάδου