Πολλές ζεστές & εγκάρδιες ευχές

από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος!