ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: “Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας στην 1η Συνάντηση Νεολαίας των Αργιθεατών.”

Στις 1-2-3 Ιουλίου 2016 η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) παρευρέθηκε, ύστερα από πρόσκληση, στην 1η Συνάντηση Νεολαίας των Αργιθεατών, στην περιοχή Αργιθέας Καρδίτσας.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά την πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων.

Οι νέοι ξεναγήθηκαν στα χωριά και τις μονές της Αργιθέας, και φιλοξενήθηκαν στην Ιερά Μονή Παναγιάς Σπηλιώτισσας.

Κατά τη διάρκεια της 1η Συνδιάσκεψης Νεολαίας Αργιθεατών η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Π.Ο.Ε. παρουσίασε τις δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου, θέλοντας να βοηθήσει το νεοσύστατο όργανο.

Το τριήμερο έληξε με τις καλύτερες εντυπώσεις και τις βάσεις για επικείμενη συνεργασία μεταξύ των δύο Συντονιστικών Επιτροπών Νεολαίας.

Το ραντεβού ανανεώνεται για τις 2-3-4 Σεπτεμβρίου 2016 στην 12η Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας της Π.Ο.Ε.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Κεσαπίδης

Η Γραμματέας Περιστέρα Πεΐδου