Θεσσαλονίκη, 26/ 3/ 2008


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: “Μεγάλη ανταπόκριση των ποντιακής καταγωγής εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.”

Πρόθυμη και σχεδόν καθολική υπήρξε η ανταπόκριση των ποντιακής καταγωγής παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πρόσκληση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) για ενημέρωση, συζήτηση και συνεισφορά ιδεών.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2008, ημέρα Σάββατο στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης .

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε Καθηγητής κ. Γιώργος Παρχαρίδης ενημέρωσε τους παριστάμενους σαράντα νομάρχες, δημάρχους, αντινομάρχες, αντιδημάρχους, προέδρους νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων για τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τους στόχους που κατά προτεραιότητα έθεσε το διοικητικό συμβούλιο της Π.Ο.Ε. που είναι :

1)Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

2)Η ένταξη της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού στα εγχειρίδια ιστορίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3)Η διατήρηση της ποντιακής διαλέκτου.

4)Η κατάργηση της πολυδαίδαλης γραφειοκρατίας κατά την απονομή ιθαγένειας στους νεοπρόσφυγες, η διακοπή των απελάσεων και η επανενεργοποίηση του θεσμού των στεγαστικών δανείων.

5)Η αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά.

6)Η διεκδίκηση της σωζόμενης ανταλλάξιμης περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης των δραστηριοτήτων των ποντιακών πολιτιστικών φορέων.

Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση κατά την οποία οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την συμπαράσταση τους στο έργο της Π.Ο.Ε. ζήτησαν να ενημερώνονται τακτικά και πρότειναν η σύσκεψη αυτή να καθιερωθεί ως θεσμός και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην σημασία της επικείμενης πανελλαδικής συγκέντρωσης μνήμης και διεκδίκησης της διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Πλατεία Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη. Συμφωνήθηκε συντονισμός των ενεργειών του Δ.Σ της Π.Ο.Ε. και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

Ομόφωνα αποφασίστηκε οι συσκέψεις αυτές να πραγματοποιούνται στις περιφέρειες με συγκεκριμένη κάθε φορά θεματολογία και με διευρυμένη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων κάθε περιοχής.