Θεσσαλονίκη, 8/ 4/ 2023

                   Αρ.Πρ.:11512


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οικονομική Ενημέρωση του ταμία της Π.Ο.Ε. κ. Καγκελίδη Αντώνη για απαλλαγή Φ.Π.Α. από πραγματοποίηση εκδηλώσεων – Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο.»

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας “Ευστάθιος Χωραφάς”, παρουσία πολιτιστικών συλλόγων αλλά και λοιπών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικό θέμα συζήτησης: “Ενημέρωση για την απαλλαγή Φ.Π.Α. από πραγματοποίηση εκδηλώσεων” παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου Απόστολου.

Έγινε ενημέρωση για τα ισχύοντα μέτρα που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων (τρόπος υποβολής αιτήματος, αριθμός εκδηλώσεων ανά έτος, αφαίρεση του πλαφόν συναλλαγών) σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο και ψηφίστηκε στις 23 Μαρτίου 2023 από τη Βουλή των Ελλήνων.

Από 1 Ιανουαρίου 2023 ήταν σε ισχύ η τροποποιημένη περ. ιη’ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας που αφορούσε το ποσό των συναλλαγών απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής φόρου, από τους συλλόγους (από διάθεση εισιτηρίων, ειδών, λαχειοφόρου αγοράς, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) όπως επίσης και οι ημέρες, ο τρόπος υποβολής του αιτήματος καθώς και στοιχείων – παραστατικών, για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Το ύψος του ετήσιου συνολικού απαλλασσόμενου ποσού συναλλαγών (μικτών εισπράξεων) οριζόταν στις 20.000€. Πλέον του άνω ποσού οι σύλλογοι ήταν υποχρεωμένοι να επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α. .

Με άμεση ενημέρωση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυροπουλου Αποστόλου, ότι κάτι τέτοιο θα μείωνε σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα των συλλόγων που με δυσκολία καλύπτουν τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, άμεσα προέβη σε τροποποίηση του άρθρου. Η τροποποίηση πέραν της αφαίρεσης της προϋπόθεσης συγκεκριμένου ορίου συναλλαγών, δίνει και τη δυνατότητα διοργάνωσης διπλάσιων κατ’ έτος εκδηλώσεων καθώς και απλούστευσης των διαδικασιών.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος ως καθ’ ύλην αρμόδιος επί του θέματος και ο καταθέσας τη σχετική τροπολογία κλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνάντηση, ενημερώνοντας και απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν για το θέμα αυτό, καθώς και σε άλλα της αρμοδιότητας του, πού αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η τροπολογία αυτή είναι ευνοϊκότερη για τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που πραγματοποιούν εκδηλώσεις, συγκριτικά με τα ισχύοντα μέχρι 31/12/2022 καθώς και τα ισχύοντα μέχρι την ψήφιση της και αφορούσαν το κατ’ έτος πλαφόν συναλλαγών.

Η παρέμβαση του ταμία προς τον Υφυπουργό για την απαλλαγή Φ.Π.Α. έγινε κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαρυθυμιάδης

Η Γενική Γραμματέας  Αθηνά Σωτηριάδου