Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

11-10-2023

Αρ. Πρ.: 127


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ε.Ν. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

Συλλόγους Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας,

 

Θέμα: “Περιφερειακή Σύνοδος μελών (Γενική συνέλευση) Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας.”

 

Το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας με την παρούσα επιστολή προσκαλεί τους συλλόγους του Σ.Πο.Σ., μέλη της Π.Ο.Ε. στην ετήσια Περιφερειακή Σύνοδο των μελών (Γενική Συνέλευση). Θα λάβει χώρα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10.30π.μ. στον Σύλλογο Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι Ακρίτες» (Εθνικής Αμύνης, Πολύκαστρο, Κιλκίς) με τα παρακάτω θέματα:

 

1)Ώρα προσέλευσης 10.00π.μ. τακτοποίηση συνδρομών

2)Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα της συνελεύσεως

3)Απολογισμός πεπραγμένων

4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

5)Οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία

6) Απόφαση του σώματος

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή (ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα), 29 Οκτωβρίου 2023, η οποία θεωρείται ως καταληκτική και οριστική ημερομηνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Π.Ο.Ε., τα σωματεία μέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους και με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο οριζόμενο από το Δ.Σ. τους. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων – μελών που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων τους την ημέρα του συνεδρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη των εργασιών .Επίσης παρακαλούνται οι πρόεδροι των σωματείων-μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν:

 Α)Απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί προέδρου, απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ορίζεται αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Β)Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται ο δεύτερος αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο συνέδριο.

Η συμμετοχή όλων των συλλόγων κρίνεται απαραίτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων των σωματείων-μελών μας και οι σκοποί της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Με τιμή

Για το Δ.Σ. του Σ.Πο.Σ.

Ο Πρόεδρος Κατσίδης Ευστάθιος

Ο Γραμματέας Σεφερίδης Αθανάσιος