Θεσσαλονίκη, 07/ 02/ 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: “Πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις στο Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά”.

H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος από το 2004 ανέλαβε και προώθησε σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών για την αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το πατριωτικό και θρησκευτικό σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού Ιερό ίδρυμα Παναγία Σουμελά.

Από το 1963 και ενώ με το ιδρυτικό βασιλικό διάταγμα 924/1966 το Ιερό ίδρυμα χαρακτηρίστηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εν τοις πράγμασι καθυποτάχθηκε στο ομώνυμο σωματείο Παναγία Σουμελά και λειτουργεί υπό καθεστώς απόλυτης οικογενειοκρατίας .

Το καθεστώς αυτό θωρακισμένο θεσμικά πίσω από την παράνομη και άκυρη 48/1973 κανονιστική διάταξη της εκκλησίας της Ελλάδος και μέσω του φερώνυμου σωματείου Παναγία Σουμελά διοικεί και διαχειρίζεται το Ιερό Ίδρυμα  με Πρόεδρο που επί 47 συνεχή χρόνια προέρχεται από την ίδια οικογένεια και διορίζεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ποντιακού ελληνισμού είναι να αποκατασταθεί στο Ιερό ίδρυμα η νομιμότητα η δημοκρατία και η διαφάνεια, έννοιες που είναι ξένες προς το υφιστάμενο καθεστώς.

Αποτέλεσμα των πολλών και αλλεπάλληλων θεσμικών πρωτοβουλιών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) υπήρξε η 52/2009 σχετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή , που έδωσε οριστική λύση στις νομικές διχογνωμίες που ανέκυψαν σχετικά με το νομικό καθεστώς του Ιδρύματος:

α) «Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά αποτελεί αυτοτελές μη εκκλησιαστικό κοινωφελούς χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θρησκευτικού και εθνικοπατριωτικού σκοπού υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»

β) Είναι ανίσχυρη η με αριθμό 47/1973 κανονιστική διάταξη της Ιεράς Συνόδου

γ) «Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. και του Προέδρου ισχύει το βασιλικό διάταγμα 924/1966».  Είναι συνεπώς παράνομη η εφαρμογή της κανονιστικής διάταξης 47/1973 και εξ΄ αυτού του λόγου μη σύννομος ο διορισμός του Δ.Σ του Ιδρύματος από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, αρμοδιότητα που ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και παράνομος ο ορισμός του Προέδρου του σωματείου Παναγία Σουμελά ως Προέδρου του Ιερού Ιδρύματος.

Και ενώ όπως είναι φυσικό και εύλογο αναμένεται να αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από την Υπουργό Παιδείας, το καθεστώς της οικογενειοκρατίας, διαισθανόμενο το τέλος του, με πρωτοφανή θρασύτητα εμπνεύστηκε, μεθόδευσε και σχεδίασε νέο κανονισμό και τον Νοέμβριο του 2010 πέτυχε την ψήφισή του και ήδη επισπεύδει διαδικασίες ορισμού νέου Δ.Σ. Με τον κανονισμό αυτό, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, το Ιερό Ίδρυμα χαρακτηρίζεται εκκλησιαστικό και τίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθίσταται δε ασυγκρίτως ασφυκτικότερος ο έλεγχος του Ιδρύματος από την οικογενειοκρατία, η οποία διά καταλλήλου τροποποιήσεως του καταστατικού του σωματείου που προηγήθηκε,  κατέστησε αδύνατη  την κατάλυση της βασιλείας της σε αυτό!

Ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν ανέχεται πλέον την αναίδεια μιας δράκας οικογενειοκρατικής που με τον πιο προκλητικό τρόπο περιφρονεί την νομιμότητα και γελοιοποιεί τους θεσμούς. Και ο λόγος αυτός μαζί με το θρησκευτικό και πατριωτικό καθήκον μας, μας επιβάλλουν να εντείνουμε στο έπακρο την δράση μας απέναντι στο διαιωνιζόμενο καθεστώς του Ιερού Ιδρύματος. Διατηρούμε όμως την εύλογη προσδοκία ότι η αναμενόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού θα αναχαιτίσει τις προσπάθειες του οικογενειοκρατικού καθεστώτος και θα αποκαταστήσει την νομιμότητα και την ομαλότητα στο Ιερό Ίδρυμα .