Δράμα,26/ 09/ 2022

Αρ.Πρ.:360


Προς: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Σωματεία του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση του Σ.ΠΟ.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σας προσκαλεί στην ετήσια τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των Μελών του Συνδέσμου, όπως ορίζεται δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε., την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Μορφωτικού Συλλόγου Κομοτηνής και Περιφέρειας ” Ο Εύξεινος Πόντος ” (Βενιζέλου 36, Κομοτηνή) και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Μορφωτικού Συλλόγου Κομοτηνής και Περιφέρειας ” Ο Εύξεινος Πόντος ” (Βενιζέλου 36, Κομοτηνή).

Θεματολογία Γενικής Συνέλευσης:

1)Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2)Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο του Σ.Πο.Σ.

3)Οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του Σ.Πο.Σ.

4)Διοικητικός Απολογισμός από τον Συντονιστή της Π.Ε.Ν.

5)Συζήτηση και Τοποθετήσεις- Προτάσεις Συνέδρων.

6)Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων και της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Περιφερειακή Σύνοδο έχει ο Πρόεδρος έκαστου σωματείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οριζόμενος από το Σωματείο.

Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων (άρθρο 31) στην Περιφερειακή Σύνοδο των Μελών, απαιτείται να προσκομίζονται σε φωτοτυπία από το πρωτότυπο:

1) Πρακτικό Κατάρτισης του Διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου σε σώμα και 2) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμού των Αντιπροσώπων.

Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή με άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την φωτογραφία του αντιπροσώπου.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Κεσαπίδης 6982068841

Η Γενική Γραμματέας Αθηνά Νακούση 6975723413