Θεσσαλονίκη, 16/ 9/2022

Αρ. Πρ.:126


ΠΡΟΣ: Τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων – μελών του Σ.Πο.Σ. Ν. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: “Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των σωματείων – μελών.”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος καλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού όλα τα μέλη του (σωματεία) στην Τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών (Γενική Συνέλευση) την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00π.μ. στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Περικλέους 19 Άνω Ηλιούπολη, (Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης Λάζαρος Παπαδόπουλος) με τα εξής θέματα:

1)Εκλογή Προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής της Συνόδου.

2)Απολογισμός πεπραγμένων από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3)Οικονομικός απολογισμός από τον απερχόμενο ταμία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

5)Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Περιφερειακού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

6)Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση, τα σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται από 2 άτομα, τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ακόμη ένα μέλος που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Τα σωματεία – μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της συνόδου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα.

Τέλος, τα σωματεία – μέλη που θα λάβουν μέρος στη σύνοδο, θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα (με στοιχεία επικοινωνίας των μελών).

β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία να ορίζονται οι αντιπρόσωποι τους  για τη συγκεκριμένη σύνοδο.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούν να κατατεθούν σε κοινή δήλωση υποψηφιοτήτων μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Περιφερειακή Σύνοδος των μελών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα.  

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Παύλος Γαλεγαλίδης

Η Γενική Γραμματέας Στέλλα Γεωργιάδου