Θεσσαλονίκη, 6/ 7/ 2022

Αρ.Πρ.: 10909


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συμπληρωματικό Δελτίο Τύπου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Πεζογραφίας «Πόντου Έμπνευσις»

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τις ήδη υποβεβλημένες συμμετοχές. Παράλληλα, οι διαχειριστές του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη απορίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους όρους, εκδίδουν για την επίλυσή τους, συμπληρωματικό Δελτίο Τύπου.

Αρχικά, οι συμμετοχές πρέπει να είναι απολύτως τυπικές ως προς τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, τόπος καταγωγής (εκ Πόντου, εφόσον υπάρχει). Τα στοιχεία αυτά θα δίνονται στο σώμα κειμένου και θα αναγράφεται και η κατηγορία του διαγωνισμού στην οποία οι υποψήφιοι αιτούνται συμμετοχή.

Ως γραμματοσειρά προτάθηκε η «Times New Roman» για λόγους διευκόλυνσης των συμμετεχόντων, καθώς η ποντιακή γραφή/γραμματοσειρά, δεν είναι εύχρηστη σε όλους. Όσοι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ποντιακή γραφή, έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Επίσης, όσοι υποψήφιοι διαγωνίζονται στις κατηγορίες της Ποντιακής, μπορούν ελεύθερα να συμπεριλάβουν γλωσσάρι εφόσον το επιθυμούν. Τονίζουμε ότι περιπτώσεις αποκλεισμού για τεχνικά ζητήματα, δεν θα ληφθούν υπόψιν, εφόσον δεν αποτελούν ουσιαστικό πρόβλημα στη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει επικοινωνία με όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να αποφευχθούν αποκλεισμοί, χωρίς ουσιαστικούς λόγους.

Γενικότερα, ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού όπως δημοσιεύτηκαν με την προκήρυξή του. Η παρούσα δημοσίευση λειτουργεί συμπληρωματικά και διευκρινιστικά.

Για τυχόν επιπλέον ή πιο εξειδικευμένες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail του διαγωνισμού (pontouempneusis@poe.org.gr).

“…Ο Πόντος εμπνέει…”

Αναμένουμε τις συμμετοχές σας.

Εκ μέρους των διαχειριστών

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαρυθυμιάδης

Η Γενική Γραμματέας Αθηνά Σωτηριάδου