ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Άννα Διαμαντοπούλου, επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Παρχαρίδη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Θεόδωρο Στολτίδη, τον Γεν. Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Γαβρίδη και το μέλος του Δ. Σ. και Πρόεδρο του Σ.Πο.Σ. Νότιας Ελλάδος και Νήσων κ. Γιάννη Σαββίδη.

Τα μέλη του Δ. Σ. της Π.Ο.Ε. υπέβαλαν στην Υπουργό δύο υπομνήματα. Το ένα αφορά στην διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου στους χώρους των ποντιακών σωματείων με δαπάνες του Υπουργείου.

Το υπόμνημα αυτό συνοδεύτηκε από εκτενές αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, που επιμελήθηκε ο καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Ντίνας.

Το άλλο υπόμνημα αναφέρεται στην αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. κ. Γεώργιος Παρχαρίδης, εξέθεσε στην Υπουργό τους λόγους ίδρυσης και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και αναφέρθηκε ειδικότερα στους κατά προτεραιότητα στόχους που έχει θέσει η παρούσα διοίκηση. Ανάμεσα στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται η προσπάθεια διάσωσης της ποντιακής διαλέκτου και η αλλαγή του νομικού καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και αποτέλεσαν βέβαια επίκεντρο του διαλόγου που ακολούθησε.

Ειδικότερα για το θέμα του νομικού καθεστώτος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. επεσήμαναν στην Υπουργό ότι μέχρι σήμερα για την διοίκηση του Ιδρύματος συνεχίζει να εφαρμόζεται η με αριθμό 47/1973 Κανονιστική Πράξη της Ιεράς Συνόδου, παρότι κηρύχθηκε ανίσχυρη από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αυτή η παράνομα εφαρμοζόμενη Κανονιστική Πράξη διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία του Ιερού Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» και του ομώνυμου σωματείου με συνέπεια το Ιερό Ίδρυμα που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να τελεί υπό την ασφυκτική κηδεμονία του σωματείου, το οποίο εμφανίζεται ως «ιδιοκτήτης των πάντων υπό την υλική και πνευματική έννοια», το δε Ιερό Ίδρυμα φέρεται ως ακτήμον, ενώ είναι γνωστό ότι τα 500 στρέμματα γης στην Καστανιά Ημαθίας παραχωρήθηκαν από την ομώνυμη κοινότητα για την εγκατάσταση του Ιερού Ιδρύματος.

Η ίδια κηρυχθείσα ανίσχυρη μεν αλλά εφαρμοζόμενη κανονιστική πράξη επιτρέπει Πρόεδρος του Ιδρύματος να διορίζεται επί 47 συναπτά έτη πρόσωπο προερχόμενο από την ίδια οικογένεια, γεγονός που προσβάλλει την δημοκρατική ευαισθησία του ποντιακού Ελληνισμού.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. ζήτησαν από την κα. Διαμαντοπούλου ως καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργό, να επέμβει αμέσως και χωρίς αναβολή να ασκήσει την επιβαλλόμενη και αναμενόμενη διοικητική, ελεγκτική, εποπτική και νομοθετική αρμοδιότητά της για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος του Ιδρύματος.

Η Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. και δήλωσε αποφασισμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να δοθεί η πρέπουσα λύση και στα δύο θέματα.