Κομοτηνή, 25/ 10/ 2023
Αρ.Πρ.:386

Προς: Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Σωματεία

του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Θέμα: “Πρόσκληση στην Τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των σωματείων μελών της Π.Ο.Ε.”

Λόγω μη απαρτίας, η ετήσια τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των Μελών του

Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως ορίζεται

δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού της ΠΟΕ, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Συνδέσμου στην Δράμα(Εθνικής Αμύνης, παλιό τελωνείο).

Θεματολογία Γενικής Συνέλευσης:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Διοικητικός Απολογισμός από την Πρόεδρο του Σ.Πο.Σ.

3) Ενημέρωση των οικονομικών του Σ.Πο.Σ.

4) Διοικητικός Απολογισμός από τον Συντονιστή της Π.Ε.Ν.

5) Συζήτηση και Τοποθετήσεις- Προτάσεις Συνέδρων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Περιφερειακή Σύνοδο έχει ο Πρόεδρος έκαστου

σωματείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

οριζόμενος από το Σωματείο.

Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων (άρθρο 31) στην Περιφερειακή Σύνοδο των

Μελών, απαιτείται να προσκομίζονται σε φωτοτυπία από το πρωτότυπο:

1) Πρακτικό Κατάρτισης του Διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου σε σώμα, και

2) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου διορισμού των Αντιπροσώπων.

Η αναγνώριση της ταυτότητας του αντιπροσώπου θα γίνεται με επίδειξη Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας ή με άλλο επίσημο παραστατικό που θα φέρει την

φωτογραφία του αντιπροσώπου.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Αθηνά Νακούση

Ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Χατζημιχαηλίδης