Σ.Πο.Σ Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου

18/ 10/ 2023

Αρ.Πρ.:15


Προς: Όλα τα σωματεία μέλη του Σ.Πο.Σ Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου

Θέμα: “Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος του Σ.ΠοΣ. Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος.”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου καλεί τα σωματεία – μέλη σε επαναληπτική τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο του Ποντιακού και Μικρασιατικού Συλλόγου Καρυοχωρίου “Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ”, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Περιφερειακής Συνόδου.

2) Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3) Ενημέρωση για το 17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών.

4) Συζήτηση – προτάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα σωματεία – μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Περιφερειακής Συνόδου.

Τα σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται από 2 άτομα, τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ένα ακόμη ένα μέλος που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

Τα σωματεία – μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν: α) τελευταίο πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και β) πρακτικό ορισμού εκπροσώπων στην Περιφερειακή Σύνοδο.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

του Σ.Πο.Σ. Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου

Ο Πρόεδρος Σαββίδης Πολύκαρπος

Ο Γενικός Γραμματέας  Σαββαΐδης Παντελής