Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

Κιλκίς, 19-12-2023

Προς: Συλλόγους Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

Ε   Υ   Χ   Ε   Τ    Α  Ι

στα Διοικητικά Συμβούλια  των συλλόγων, τα μέλη, τους χορευτές, τους χοροδιδασκάλους, τους μουσικούς και όσους είναι αρωγοί στους σκοπούς των συλλόγων

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος με υγεία οικογενειακή ευτυχία.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΠΟ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος Ευστάθιος Κατσίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Σεφερίδης