Θεσσαλονίκη,  17-10-2023

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 137


 

ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ των σωματείων – μελών του Σ.Πο.Σ. Ν. Θεσσαλονίκης

Τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας Ν. Θεσσαλονίκης

Θέμα: “Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των σωματείων – μελών.”

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το καταστατικό απαρτίας την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, τα μέλη – σωματεία του Συνδέσμου σε επαναληπτική Τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών (Γενική Συνέλευση) την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, ώρα 10:30π.μ. στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά (πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά) έναντι Δημαρχείου Παύλου Μελά, Σταυρούπολη με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνόδου (Γεν Συνέλευσης).
  2. Απολογισμός πεπραγμένων από Πρόεδρο και ταμία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  3. Συζήτηση επί των πεπραγμένων .
  4. 17ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών ( ενημέρωση – προτάσεις )
  5. 5ο Παιδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών του Σ.Πο.Σ Ν. Θεσσαλονίκης
  6. Το Ποντιακό Θέατρο σήμερα.
  7. Προτάσεις και συζήτηση επί αυτών.

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση, τα σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται από 2 άτομα, τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ακόμη ένα μέλος που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Τα σωματεία – μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της συνόδου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα.

Τέλος, τα σωματεία – μέλη που θα λάβουν μέρος στη σύνοδο, θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα (με στοιχεία επικοινωνίας των μελών).

β) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία να ορίζονται οι αντιπρόσωποι τους  για τη συγκεκριμένη σύνοδο.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Σ.ΠΟ.Σ. Ν.Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Παύλος Γαλεγαλίδης

Η Γενική Γραμματέας Στέλλα Γεωργιάδου