Θεσσαλονίκη, 17/10/2022

Αρ.Πρ.:128


ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. των σωματείων – μελών του Σ.Πο.Σ. Ν. Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: «Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των σωματείων – μελών.»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το καταστατικό απαρτίας την πρώτη Κυριακή, 16/10 που ανακοινώθηκε, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού όλα τα μέλη του (σωματεία) στην Τακτική Περιφερειακή Σύνοδο των μελών (Γενική Συνέλευση) την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, ώρα 11:00π.μ. στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ποντίων Ηλιούπολης «Αλέξανδρος Υψηλάντης» Περικλέους 19 Άνω Ηλιούπολη, (Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης Λάζαρος Παπαδόπουλος) με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής της Συνόδου.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  3. Οικονομικός απολογισμός από τον απερχόμενο ταμία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  4. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  5. Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Περιφερειακού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.
  7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Ν. Θεσσαλονίκης.

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση, τα σωματεία – μέλη εκπροσωπούνται από 2 άτομα, τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ακόμη ένα μέλος που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Τα σωματεία – μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της συνόδου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα.

Τέλος, τα σωματεία – μέλη που θα λάβουν μέρος στη σύνοδο, θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα (με στοιχεία επικοινωνίας των μελών).
  2. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αντίγραφο πρακτικού) στην οποία να ορίζονται οι αντιπρόσωποι   για τη συγκεκριμένη σύνοδο καθώς και οι αντιπρόσωποι νεολαίοι.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορούν να κατατεθούν σε κοινή δήλωση μέχρι την έναρξη της συνόδου.

Τέλος διευκρινίζεται πως στον ίδιο χώρο και την ίδια ημερομηνία και ώρα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας εννεαμελούς Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας (Π.Ε.Ν.) του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης όπου συμμετέχουν ένας έως τρείς νέοι από κάθε σύλλογο, ηλικίας δεκαοκτώ(18) έως τριάντα (30) ετών.

Οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποι νεολαίοι θα πρέπει να ορίζονται σε απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου που ανήκουν.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Παύλος Γαλεγαλίδης

Η Γενική Γραμματέας Στέλλα Γεωργιάδου