Θεσσαλονίκη, 24/ 2/ 2017

Αρ.Πρ.: 7699


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: “23 χρόνια από την ημέρα που το ελληνικό κοινοβούλιο αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.”

Συμπληρώνονται σήμερα 23 χρόνια από την ημέρα που το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με καθυστέρηση εβδομήντα και πλέον ετών, προχώρησε στην αναγνώριση της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός, από το Τουρκικό καθεστώς και τον ορισμό της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης των θυμάτων αυτής.

Η εξοντωτική πολιτική των Τούρκων, οδήγησε στη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό ενός τρισχιλιόχρονου πολιτισμού και επισφραγίστηκε με τις 353.000 χιλιάδες θύματα των Ελλήνων του Πόντου.

Η μη αποδοχή από μέρους της Τουρκίας του εγκλήματος της Γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών έχει ως συνέπεια τη διαιώνιση μιας αυταρχικής νοοτροπίας συνεχίζοντας τα λάθη του παρελθόντος της.

Καλούμε την Τουρκία να αναγνωρίσει τόσο το έγκλημα της Γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων αλλά και να συμφιλιωθεί με το ιστορικό παρελθόν της, ενέργεια η οποία θα αποτελέσει λύτρωση και για την ίδια.

Σήμερα όλο και περισσότεροι φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και Τούρκοι ακαδημαϊκοί συμφωνούν και ζητούν να αναγνωριστεί το έγκλημα αυτό.

Με συμμάχους τις χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει το έγκλημα της Γενοκτονίας, ο αγώνας για την ιστορική αλήθεια και το δίκαιο θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση των προγόνων μας, ζητώντας παράλληλα από την Ελληνική Πολιτεία να εντάξει στα σχολικά βιβλία την μακρόχρονη ιστορία των Ελλήνων του Πόντου.

Το έγκλημα της Γενοκτονίας, δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Χρήστος – Δημήτριος Τοπαλίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Παύλος Γαλεγαλίδης