Στο πλαίσιο συλλογής και καταγραφής πηγών, κυρίως πριν το 1922, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε την έκδοση ιστορικών έργων, περιηγητικών κειμένων και άλλου αρχειακού υλικού μεταγλωττίζοντάς τα από την καθαρεύουσα -στην οποία είχαν αρχικά γραφθεί- στη νεοελληνική γλώσσα.

Αυτή η εκδοτική δραστηριότητα της Π.Ο.Ε. στόχο έχει την εκ νέου παρουσίαση σημαντικών έργων για τη μελέτη της Ιστορίας, της Λαογραφίας και του Πολιτισμού του Πόντου, τόσο στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, στους εραστές της ιστορίας του Πόντου, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα για μελλοντική μελέτη και επεξεργασία.

Το πρώτο έργο το οποίο πρόκειται να εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η “Περιήγησις εις τον Εύξεινον Πόντον” (1903) του συγγραφέα, δημοσιογράφου και πολιτικού Κωνσταντίνου Ν. Παπαμιχαλοπούλου.