Η δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής αφορά στην ανάπτυξη ιστοσελίδας που θα εμπεριέχει μία σειρά διαδικτυακών εφαρμογών, μέσω των οποίων ο χρήστης θα πλοηγείται – ταξιδεύει στον Εύξεινο Πόντο, έχοντας τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες για τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, τη μετοίκιση, τον τόπο διαμονής των προγόνων του, τη διάλεκτο.

Η παρουσίαση των πληροφοριών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να βιώνει ένα ταξίδι στο χρόνο, μια εμπειρία που υπερβαίνει τις περιηγήσεις χρονολογικά οργανωμένων και συσχετισμένων πληροφοριών.