Ανακοίνωση σύστασης έδρας ποντιακών μελετών στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 23/ 05/ 2016 Αρ.Πρ.:7442 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: "Ανακοίνωση σύστασης έδρας ποντιακών μελετών στη Φιλοσοφική Σχολή...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμμετοχή Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας Π.Ο.Ε. στην Παγκόσμια Συνάντηση Νεολαίας στην Αμερική

Θεσσαλονίκη, 08/03/2016 Αρ.Πρ.:088 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΘΕΜΑ: "Συμμετοχή Συντονιστικής Επιτροπής...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ