Φορείς Ποντιακού Ελληνισμού
Παρακάτω βρείτε μια σειρά από συνδέσμους, τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ώστε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πολιτισμό και την ιστορία του Πόντου, να περιηγηθείτε σε πλούσιο αρχειακό υλικό, καθώς και να ενημερωθείτε για σπουδές που αφορούν στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού.
Σπουδές

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Έδρα Ποντιακών Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αν. Μεσόγειο

Φορείς- Μουσεία- Βιβλιοθήκες

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου 'Ο Κυριακίδης'

Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης

Πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής 1922

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Κωνσταντίνος Φωτιάδης – Καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού